Levande Verkstad
Meny Historia  Läs!
 

Adelyne Cross-Eriksson
(1905–1979)
– Levande Verkstads grundare
_____________________________________________________________


”Var och en har ett särskilt sätt att
uttrycka sig på. När man arbetar skapande utvecklas man och blir skicklig, får självförtroende och uttrycker mer av sig själv.
— En dag ska alla människor delta i många sorters skapande verksamhet. Man kommer att förstå att det inte är ett privilegium för några få, utan en nödvändighet för alla.”

Adelyne Cross-Eriksson,
flygblad i San Fransisco 1947


Adelyne visar vägen
__Adelyne som pedagog och vägvisare__________________________
Foto: Walter Hirsch
________

Adelyne Cross-Eriksson kom till Sverige 1950. Med sig i bagaget hade hon en mängd erfarenheter från sina år som konstnär och pedagog; hon hade i USA varit knuten till New Bauhaus i Chicago, den skola som hade vidareutvecklat den tyska Bauhausrörelsens idéer, och byggde utifrån detta upp den pedagogik som sedermera skulle bli Levande Verkstad. Verksamheten startade med kortare kurser inom kursverksamheten vid Stockholms universitet och inom Svenska Slöjdföreningen.

De ideologiska strömningarna under 1960-talet sammanföll i stora delar med Bauhauspedagogiken och 1967 ordnades en introduktionsvecka med praktiska övningar på Nationalmuseum. Adelyne berättade om sina upplevelser av New Bauhaus och under en avslutande debattkväll föddes beslutet att starta Levande Verkstad på Birkagården i Stockholm.

Idéerna bakom Bauhaus metod för att frigöra den skapande förmågan formulerades så här:

  • att stimulera elevernas självförtroende
  • att få dem att undvika konventionella tankemönster
  • att bereda väg för egna erfarenheter

Med sin demokratiska framtoning har pedagogiken ett drag av amatörism och lättillgänglighet, som skiljer den från andra skolor. Det är en paradox, för Levande Verkstad bygger på ett djupt tankeinnehåll och på idéer som till stor del varit nya och banbrytande för sin tid.

Dans!

Den nu tvååriga Metodkursen har funnits i Stockholm sedan 1968. Mellan 1992 och 2007 var den belägen på Långbro folkhögskola. Sedan jauari 2008 har skolan sina lokaler i Skärholmens centrum och har bytt namn till Södra Stockholms folkhögskola. Här vidareutbildas människor med många olika erfarenheter från konstnärliga, pedagogiska och sociala yrken.

Klicka här för att läsa mer om Levande Verkstads historia från boken om Adelyne: Människor är skapande! av Olle Hallström (Mediaförlaget InterText, 1996)

Historia >>
• Adelyne Cross-Eriksson

Människor är skapande!

Grafik

 


Fascism över Spanien,
träsnitt, 1937
Fascism över Spanien
Contemporary hat,
oljemålning, 1934
Adelyne som konstnär:

Hatt
Little Brother,
serigrafi, 1950