Levande Verkstad
Meny Historia  Läs!
 

Vill du utbilda dig till
LV-pedagog?
_____________________________________________________________


Levande Verkstads pedagogutbildning kallas Metodkursen och har funnits sedan 1970-talet. Utbildningen är tvåårig och är förlagd till Södra Stockholms folkhögskola i Skärholmen.

För mer info se Stockholms södra folkhögskolas hemsida.


Kram!

 

Södra Stockholms Folkhögskola
Skärholmsgången 32
127 48 Skärholmen

Tel: 08-465 066 50

www.sodrastockholm.se

 

Välkommen!